Privacyverklaring

Privacyverklaring

Atelier Ewald Sorbi, gevestigd aan Wilhelminaplein 1, 6671 AR te Zetten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegven in deze privacyverklaring. Onderstaand wordt vermeld welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, en met welk doel dat gebeurt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Atelier Ewald Sorbi verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u klant bent, of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

  • bedrijfsnaam
  • voor- en achternaam
  • adres
  • postcode
  • woonplaats
  • land
  • e-mailadres
  • telefoonnummer(s)

Met welk doel en op basis waarvan persoonsgegevens worden verwerkt

Atelier Ewald Sorbi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van post, mails e.o nieuwsbrieven met informatie die Atelier Ewald Sorbi betreffen. Hieronder vallen onder andere berichten over: schilderijen, schilderlessen, workshops, lezingen, exposities en verhuur van het atelier.
  • Het toesturen van uw bestellingen/opdrachten en rekeningen.

Atelier Ewald Sorbi verwerkt ook persoonsgegevens als het hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Atelier Ewald Sorbi neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens aan te pas komt.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Atelier Ewald Sorbi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Atelier Ewald Sorbi verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd

Atelier Ewald Sorbi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: info@ewaldsorbi.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken die worden gebruikt

De website www.ewaldsorbi.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit (functionele-, analytische- en tracking-cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan haar website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat www.ewaldsorbi.nl naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt de website gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Atelier Ewald Sorbi inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Atelier Ewald Sorbi heeft hier geen invloed op. Atelier Ewald Sorbi heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tevens worden de IP-adressen geanonimiseerd.

Derden hebben geen toegang tot de door Atelier Ewald Sorbi geplaatste cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Atelier Ewald Sorbi en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Atelier Ewald Sorbi van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, bijvoorbeeld een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ewaldsorbi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Atelier Ewald Sorbi u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Atelier Ewald Sorbi reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd

Atelier Ewald Sorbi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: info@ewaldsorbi.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Atelier Ewald Sorbi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

 

 

Versie december 2018